Home

Over EMT
Profiel
Werkwijze
Voorwaarden
Energie Potentieel Scan
Energiezorg

Diensten

Referenties

Contact

  Werkwijze    
 

EMT Consult kan de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigen omdat:

  • EMT Consult geheel onafhankelijk is van leveranciers en installateurs;
  • EMT Consult een klein slagvaardig adviesbureau is, waarvan de expertise op flexibele wijze kan worden ingezet t.b.v. de opdrachtgever;
  • EMT Consult altijd via korte lijnen een nauwe samenwerking met de opdrachtgever nastreeft. (In veel gevallen wordt na overleg een groot deel van de activiteiten op locatie bij de opdrachtgever uitgevoerd. Hierdoor is een maximale betrokkenheid van de medewerkers van de opdrachtgever gewaarborgd en kan het benodigde draagvlak worden gecreĆ«erd voor de uitvoering van verdere verbeteringsmaatregelen.) ;
  • EMT Consult beschikt over een gedegen, grondige kennis en een ruime ervaring op een breed werkterrein. EMT Consult is dan ook bij de uitvoering van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency door het Verificatiebureau gemachtigd om i.s.m KPMG als Deskundige Derde op te treden;
  • EMT Consult bij de uitvoering van onderzoeken inzicht en overzicht verschaft en hiermee een onmisbare basis legt voor verdere beslissingen en vervolgprojecten;
  • EMT Consult door levering van kwaliteitsadviezen in overleg een duurzame professionele relatie met haar opdrachtgevers wil opbouwen;
  • EMT Consult maatwerkadviezen levert en hierbij waar mogelijk gebruik maakt van beproefde methodieken en instrumenten, zoals de Energie Potentieel Scan methode en de implementatie van Energiezorg.

Disclaimer