Home

Over EMT
Profiel
Werkwijze
Voorwaarden
Energie Potentieel Scan
Energiezorg

Diensten

Referenties

Contact

  Energie Potentieel Scan
 

Met behulp van de Energie Potentieel Scan (EPS) is het mogelijk om op doeltreffende wijze energiebesparingmogelijkheden binnen een bedrijf in kaart te brengen en te beoordelen op hun technische en economische haalbaarheid. Door een Energie Actie Team te formeren van stafmedewerkers en managers van de belangrijkste energieverbruikende afdelingen wordt optimaal gebruik gemaakt van de binnen het bedrijf al aanwezige kennis en kan het benodigde draagvlak worden gecreƫerd dat voor uitvoering van de besparingsmaatregelen is benodigd. Samen met de externe adviseur voert het energie-actieteam het energiebesparingonderzoek uit.

Ir. Toon van den Elsen, adviseur van EMT Consult, is in de tweede helft van de jaren 90 door werving- en selectiebureau Berenschot geselecteerd voor de door Novem gesubsidieerde opleiding tot EPS-consultant. Na afronding van deze opleiding heeft ir. van den Elsen vele energiebesparingsonderzoeken binnen de energie-intensieve industrie uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de voordelen van de EPS aanpak.

Disclaimer