Home

Over EMT
Profiel
Werkwijze
Voorwaarden
Energie Potentieel Scan
Energiezorg

Diensten

Referenties

Contact

  Energiezorg
 

Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie binnen een organisatie blijvend te minimaliseren. M.b.v. het invoeren van energiezorg wordt gewaarborgd dat de aandacht voor energiebesparing blijvend is en wordt voorkomen dat eerder bereikte besparingen na verloop van tijd door verslapping van aandacht verloren gaan. Energiezorg is een continu proces waarbij voortdurend eenzelfde cyclus wordt doorlopen: Plannen maken, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en analyseren en op basis daarvan weer nieuwe plannen maken.
Een goed energiezorgsysteem past volledig in een milieuzorgsysteem conform ISO 14001:2004 en energiemanagement volgens ISO 50001.

In 2009 heeft ir. Toon van den Elsen (EMT Consult) het praktijkcahier “OR en Energiezorg” opgesteld. In 2010 is dit praktijkcahier in boekvorm (ISBN: 9789013078558) uitgegeven. Het boek biedt zeer waardevolle praktische informatie voor de realisatie van energiebesparing binnen industriële ondernemingen. (Ing. Eric van Eck heeft als co-auteur ondersteuning verleend bij het tot stand komen van deze publicatie).

Disclaimer