Home

Over EMT

Diensten

Referenties

Contact


  Disclaimer  

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen onjuistheden voorkomen. Indien u een eventuele onjuistheid ontdekt, dan willen wij hiervan uiteraard graag op de hoogte worden gesteld.

Disclaimer

EMT Consult kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen enkel geval aanvaardt EMT Consult aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie van deze website. Ook is EMT Consult niet aansprakelijk voor eventuele virussen indien deze ondanks controlemaatregelen toch op deze website zouden voorkomen.
Verwijzingen naar websites die niet door EMT Consult worden onderhouden zijn louter informatief. Hoewel EMT Consult grote zorgvuldigheid heeft betracht m.b.t. de websites waarnaar wordt verwezen, kan door EMT geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de inhoud van deze websites.