Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Energievoorziening Algemeen

EMT Consult beschikt eveneens in ruime mate over deskundigheid en ervaring m.b.t. de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van basisontwerpen van kleine tot middelgrote warmtekrachtinstallaties (tot ca. 100 MW), ook is ervaring aanwezig m.b.t. meer algemene energievoorzieningsprojecten. Ook zijn voor verschillende situaties onderzoeken verricht naar het meest optimale warmtevoorzieningssysteem (centrale versus decentrale warmtevoorziening) hierbij is o.a. de toepassing van warmtepompen en geothermie onderzocht.
Bij de warmtekrachtprojecten was de geproduceerde warmte bestemd voor de opwekking van stoom t.b.v. industriƫle processen of voor de productie van heet water t.b.v. de glastuinbouw of t.b.v. de gebouwde omgeving.
Disclaimer