Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Optimalisatie Processen

Energie-efficiency verbeteringsprojecten en milieuprojecten t.b.v. de industrie worden door EMT Consult meestal in nauwe samenwerking met stafmedewerkers en procestechnologen van de opdrachtgever op locatie uitgevoerd. Hierdoor wordt een intensieve uitwisseling van ideeën en verbeteringsopties vergemakkelijkt.
Op deze wijze zijn als “spin-off” van enkele energie-efficiency en milieuprojecten een aantal waardevolle optimalisaties van industriële processen mogelijk gebleken.
De economische rentabiliteit van deze procesoptimalisaties is in de meeste gevallen zeer gunstig omdat deze optimalisaties vaak direct leiden tot een verhoging van de productie of een verbetering van de productkwaliteit.

Enkele voorbeelden:

  • Bij een onderzoek naar de optimalisatie van de restwarmtebenutting in een procesoven (ca. 30 MW) in een walserij in de basismetaalindustrie is door een verbetering van de voorwarming van de verbrandingslucht behalve de energie-efficiency ook de productiecapaciteit van de procesoven met ca. 5% verhoogd. De jaarlijkse productiekosten zijn hierdoor substantieel afgenomen.
  • Door optimalisatie van het warmteoverdrachtproces in de wervelbedovens (2x30 MW) van een zink en zwavelzuurproducent kon de stoomproductie van deze ovens en de energie-efficiency van het gehele stoomsysteem aanmerkelijk worden verbeterd. Als gevolg van deze optimalisatie van het warmteoverdrachtsproces kon tevens op een economisch zeer rendabele wijze de productie van zink en zwavelzuur met meer dan 10% worden verhoogd.
  • Om te kunnen voldoen aan de gewijzigde milieunormen diende het koelwatersysteem van een gloeierij (12 gloeiovens) bij een staalverwerkend bedrijf te worden aangepast. Door bij deze aanpassing het basisontwerp van het koelwatersysteem te optimaliseren kon de vervuiling van de warmtewisselaars in de verschillende gloeiovens sterk worden teruggedrongen (lagere onderhoudskosten). Hierdoor is de beschikbaarheid van de gloeiovens aanzienlijk toegenomen en is de jaarproductie in de van de gloeierij met ca. 5% gestegen.

Disclaimer