Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Productieketen & duurzame energie
 

EMT Consult beschikt over een uitgebreide expertise en ervaring m.b.t. de toepassing van duurzame energie en m.b.t. efficiencyverbetering in de productieketen. Voor verschillende energie-intensieve bedrijven zijn onderzoeken uitgevoerd en projecten begeleid m.b.t. de toepassing van duurzame energie, de levering van restwarmte aan duurzame bedrijventerreinen en de efficiencyverbetering van de productieketen.(Lees meer in voorbeelden 5 en 6)

In 2012 heeft EMT Consult op basis van betrouwbare informatie van wereldbranche-organisaties voor een grote producent van primair zink en voor enkele energie-intensieve staalbedrijven de gehele productieketen in kaart gebracht. Uit deze analyses is gebleken dat er op verschillende plaatsen in de productieketens sprake is van lekstromen. Door reductie van deze lekstromen kan het gebruik van energie en grondstoffen aanmerkelijk worden gereduceerd. Ook blijkt dat in sommige situaties bijvoorbeeld door de levering van warme staalblokken (T=700°C) aan afnemers van een staalproducent het energieverbruik in de productieketen kan worden teruggebracht. Verder is uit een analyse gebleken dat een staalbedrijf i.g.v. productie van speciale hoge sterkte stalen haar afnemers in staat stelt om lichtere onderdelen voor de automobielsector te produceren . Hierdoor zijn aanmerkelijk besparingen in de gebruiksfase (reductie brandstofverbruik auto’s tot 10%) haalbaar.

Verder is er binnen EMT Consult in algemene zin ruime ervaring aanwezig m.b.t. het gebruik van duurzame energie vooral betreffende de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en basisontwerpen voor biomassa-energiecentrales.

Disclaimer