Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Energiebesparing overige bedrijven

Ook m.b.t. de uitvoering en begeleiding van energie-efficiency verbeteringsprojecten t.b.v. minder energie-intensieve bedrijven beschikt EMT Consult in ruime mate over de benodigde deskundigheid en ervaring. Deze projecten zijn voor een belangrijk deel binnen de voeding- en genotmiddelensector uitgevoerd en zijn gericht op een blijvende reductie van de jaarlijkse energiekosten en het op economisch rendabele wijze verhogen van de energie-efficiency(lees meer in voorbeeld 3 en 4). Enkele van deze opdrachten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met E-Ck Energie en Milieu BV (zie www.E-Ck.nl)

Bovendien heeft EMT Consult gedurende een aantal jaren SenterNovem (nu RvO.nl) ondersteund bij de Monitoring en verificatie van de ontwikkeling van de energie-efficiency binnen de MJA’s met enkele branches (NV Nederlandse Spoorwegen en branche Margarine Vetten en Oliën) uit de sector niet energie-intensieve bedrijven.

Verder heeft EMT Consult gedurende een periode van ca. 3 jaar aan SenterNovem ondersteuning verleend bij de kennisoverdracht van innovatieve technieken, welke zijn toegepast bij niet energie-intensieve bedrijven binnen het kader van het stimuleringsprogramma SPIRIT, MINT of TIEB. (voor nadere informatie klik hier)

Disclaimer