Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Energiebesparing Zware Industrie

Binnen EMT Consult is ruime ervaring aanwezig m.b.t. de uitvoering van gefundeerde bedrijfsbrede energiebesparingsonderzoeken (MJA1 periode) bij verschillende energie-intensieve industriële bedrijven (energiekosten 5 - 50 mln. €/jr.). Deze “Energy-masterplan”-onderzoeken (looptijd tot ca. 1 jaar) zijn grotendeels op locatie in nauwe samenwerking met stafmedewerkers van deze energie-intensieve bedrijven uitgevoerd. Bij de onderzoeken is na overleg met de bedrijven waar mogelijk de Energie Potentieel Scan aanpak toegepast.

Vanaf 2000 heeft EMT Consult diverse onderzoeken en projecten uitgevoerd in het kader van het Convenant Benchmarking energie-efficiency en het MEE-Convenant. Na goedkeuring van de consultantcombinatie KPMG / EMT Consult door het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency (VBE) heeft deze combinatie verschillende wereldtopbepalingen verricht. Tevens heeft EMT Consult in het kader van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency en het MEE-Convenant voor verschillende bedrijven Energie-efficiency Plannen (EEP’s) opgesteld. (Lees meer in voorbeelden 1 en 2)

Eind 2011 is de adviescombinatie EMT Consult –To Improve na een uitgebreide Europese aanbesteding door Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl) geselecteerd om MEE-bedrijven in de sector basismetaal te ondersteunen bij het opstellen van het EEP voor de periode 2013 t/m 2016.
(zie Overzicht ondersteunde energieadviesbureaus MEE )

Disclaimer